• De BePark-oplossing (wat is de activiteit van BePark en voor wie is de oplossing bestemd?)

BePark biedt een gemakkelijke parkeeroplossing voor chauffeurs die op zoek zijn naar een parkeerplaats in de stad. Het basisprincipe van BePark berust op het concept van ‘park sharing’ via een smartphone.
Nu parkeerplaatsen een steeds minder opvallende plaats innemen in het stadsbeeld, stelt BePark een innovatief idee voor om eigenaars die hun parkeerterrein optimaler willen beheren in contact te brengen met gebruikers die op zoek zijn naar een parkeerplaats in de grote Belgische steden. Sinds 2016 zijn de app en de parkeerplaatsen ook beschikbaar in Parijs; andere grootsteden in Frankrijk en Europa zullen weldra volgen.
BePark biedt een innovatief en technologisch antwoord op het groeiende probleem van het gebrek aan parkeerplaatsen in stadscentra en richt zich tot twee soorten klanten. Het systeem is eerst en vooral bedoeld voor zakelijke klanten die parkeerplaatsen willen aanbieden in drukbezochte wijken; BePark treedt hierbij op in naam van de eigenaar en staat in voor de inrichting en de verhuur van de parkeerruimte. BePark richt zich eveneens tot particulieren door het verstrekken van parkeerplaatsen voor kortere of langere periodes.

  • Waarom een boordtabel en hoe speelt EMAsphere in op uw behoefte?

We zochten een boordtabel die boekhoudkundige gegevens visueel weergeeft en toelaat om deze te gebruiken in het dagelijks beheer van ons bedrijf. Een dergelijk sturingsinstrument biedt een grondige kennis van het bedrijf en draagt bij tot het interne besluitvormingsproces.
EMAfinance, de online boordtabellensoftware van EMAsphere, stelt ons in staat om deze nuttige en noodzakelijke link tussen boekhouding en beheer tot stand te brengen. De boekhoudgegevens worden omgezet naar bruikbare gegevens die een overzicht bieden van de financiële gezondheid van BePark.

  • Wat zou voor een KMO een goede reden zijn om een boordtabellensoftware te gebruiken?

Dankzij boordtabellen kan de evolutie van de bedrijfsresultaten gemakkelijker en in ‘near real time’ worden opgevolgd en kunnen acties worden opgezet die gericht zijn op beter bedrijfsbeheer.

Deze tekst is gebaseerd op een interview met David Millan Mene – Executive Director Finance & Operations | www.bepark.eu