Een eigen zaak oprichten zit duidelijk in de lift. Nooit eerder zijn in Europa zoveel mensen van start gegaan met een eigen bedrijf. Maar de weg naar succes gaat niet altijd over rozen. Voor ondernemers/bedrijfsleiders zijn de prestaties van hun bedrijf van essentieel belang. Het is belangrijk de groei van de bedrijfsactiviteiten en de financiële gezondheid van de onderneming sterk in de gaten houden.

Recente studies [1] hebben aangetoond dat performante bedrijven uitstekende resultaten kunnen voorleggen, zelfs in tijden van crisis. Maar wat is de sleutel van hun succes?

Betere toegang tot succesfactoren dankzij digitalisering

In het digitale tijdperk zijn de elementen die kunnen bijdragen tot succes gemakkelijker toegankelijk dan ooit, enerzijds door het zeer grote aanbod aan online tools die gemakkelijk configureerbaar en eenvoudig in gebruik zijn, en anderzijds door de interessante tarieven die ook passen binnen het budget van KMO’s.

1.Diepgaande kennis van het eigen bedrijf

Het controleren van informatie zowel binnen als buiten de organisatie is cruciaal. En daartoe moet de bedrijfsleider zich niet gaan verdiepen in de complexiteit van Big Data… Om een digitale tool met extra gegevens te verrijken, volstaat het om de intern beschikbare informatie te gebruiken, te beginnen bij de boekhoudkundige gegevens of de gegevens afkomstig uit het ERP-systeem. Door een aantal KPI’s te selecteren die eigen zijn aan de bedrijfsactiviteit, kunnen de bedrijfsleider en het directieteam de juiste beslissingen nemen met het oog op betere resultaten.

En als die tool er ook nog eens gericht is op de toekomst, door de huidige cijfers te vergelijken met de prognosecijfers, door een analyse te maken van de cash prognoses, door een budget op te stellen of een simulatie te maken van de impact van een investering op de algemene resultaten van de bedrijfsactiviteiten,…,dan kunnen de bedrijfsleider en zijn medewerkers de juiste beslissingen nemen op het juiste moment.

2. Gepast reageren op zowel nieuwe kansen als bedreigingen

Ook de bedrijfsgegevens voortdurend en op een gestructureerde manier analyseren en in staat zijn om snel beslissingen te nemen, vormt eveneens een sleutel tot succes. Zo kan immers geanticipeerd worden op bepaalde risico’s of kan ingespeeld worden op bepaalde opportuniteiten.

Excel-spreadsheets kunnen de aanzet geven tot een boordtabel, maar het bijhouden en actualiseren ervan vergt veel geduld en de inzet van tal van medewerkers, wat bovendien het risico op fouten doet toenemen. Om tijd te winnen, efficiënter te werken en gerichtere analyses te maken, kan men dus maar beter zo snel mogelijk de juiste tools inschakelen.

3. De voordelen van vakexpertise

Een bedrijfsleider staat best niet alleen aan het roer, om te vermijden dat hij of zij blindelings koers zet naar een onbekende bestemming… Bovendien is het uitwisselen van ideeën en ervaringen een verrijkende ervaring. Zich weten te omringen met de juiste mensen is dan ook een gouden regel in het zakenleven. KMO’s doen vaak beroep op externe specialisten, maar vullen zelf de rol in van een financieel of personeelsdirecteur. Daarbij mag de accountant zeker niet over het hoofd worden gezien. Ook de accountant maakt immers deel uit van de groep experts die bedrijfsleiders adviseren en begeleiden bij het nemen van bepaalde strategische en financiële beslissingen.

Vermits digitale beheersinstrumenten het uitwisselen van informatie gemakkelijker maken en dus toelaten om beslissingen sneller te delen, kunnen managementteams ook sneller beslissingen nemen.

4. Goed bestuur

Op het gebied van goed bestuur, zorgen de meeste performante bedrijven ervoor dat ze beschikken over bepaalde structuren die hen beletten om ondoordachte beslissingen te nemen. Zelfs de kleinste ondernemingen hebben vaak een Raad van Bestuur die actief controle uitoefent over het bedrijfsbeheer, de strategie, het budget en de investeringen. Ook in dit geval komen digitale instrumenten goed van pas: ze vergemakkelijken de rapportering en de uitwisseling van informatie tussen de directie enerzijds en de medewerkers en bestuursleden anderzijds, zodat er sneller gerichte beslissingen kunnen worden genomen.

Rapporten opstellen en onmiddellijk uitwisselen wordt kinderspel dankzij een online instrument dat het mogelijk maakt om met een enkele muisklik gegevens te vergelijken met het vorige boekjaar, het afgelopen kwartaal of het budget.

[1]Hyperperformante kmo’s in België. Wie zijn ze? Wat is hun strategie? Ernst & Young, 2015.