WHITESTONE INVESTMENTS is een Luxemburgse vermogensbeheerder die zich richt tot families en “ervaren” particulieren die hun financiële activa als een “goede huisvader” willen beheren en op zoek zijn naar een beheerder die service biedt, onafhankelijkheid garandeert, kostentransparant is en dezelfde belangen nastreeft als henzelf omdat het beheerdersteam via ‘co-investment’ actief mee belegt.

Analytische gegevens spelen de hoofdrol

De zaakvoerders van WHITESTONE INVESTMENTS waren in de eerste plaats op zoek naar een analyse-instrument en dat is exact wat EMAsphere hen biedt. De boekhouding wordt uitbesteed aan extern boekhoudkantoor. Om boekhoudkundige gegevens om te vormen tot bruikbare beheergegevens, moesten de vennoten de rekeningposten manueel herwerken. Een zeer tijdrovende klus die de inzet vergt van heel wat medewerkers, en bovendien het risico inhoudt dat er fouten worden gemaakt bij het kopiëren van de informatie of het behouden van de formules. Maar deze handeling is wel noodzakelijk om een analystisch overzicht te krijgen van de bedrijfsactiviteiten. Hiertoe moeten de inkomsten per bron van herkomst (instap-, beheer- en resultaatvergoedingen) en de grote uitgaveposten (personeel, marketing, IT, algemene kosten) worden gegroepeerd. Excelsheets waren een leefbaar alternatief zolang deze SICAV maar een compartiment telde. Maar toen de activiteiten verder uitbreidden en er twee compartimenten bij kwamen, bleek deze werkmethode niet langer geschikt.

Een geautomatiseerd, direct en analytisch overzicht van de resultatenrekening, de kasplanning, de balans et de activa onder beheer

Toen WHITESTONE INVESTMENTS met de EMAsphere-tool van start ging, moesten in eerste instantie de analytische beheergegevens worden bepaald. De boekingen werden gegroepeerd in verschillende categorieën om zo overzichten en rapporten te verkrijgen die relevant zijn voor de bedrijfsactiviteit. De rapporten bieden zowel globale als gedetailleerde overzichten vermits de tool het mogelijk maakt om met een enkele muisklik over te gaan naar een bepaalde boeking en daarin een bepaald bedrag te isoleren. “Een van de sterkste punten van de EMAsphere-tool is zonder twijfel de geautomatiseerde actualisering van de algemene en de analytische boekhouding. Zo krijgen we een betrouwbaar en direct overzicht op drie niveaus: resultatenrekening, kasplanning en balans” vertelt Sandro Ardizzone, alvorens te besluiten: “Met EMAsphere zijn we erin geslaagd om opnieuw vat te krijgen op onze bedrijfsresultaten, ook al is de boekhouding zelf in handen van een extern kantoor.”

Actieve opvolging van budgetafwijkingen en fluctuerende bedrijfsactiviteiten

Op het vlak van analyse, werkt het WHITESTONE INVESTMENTS team nu efficiënter, nauwkeuriger en sneller. Vergelijkingen maken met de analyseratio’s van het voorbije jaar is gemakkelijk en de verschillen tussen de gerealiseerde en de budget resultaten worden automatisch bijgewerkt. “Dat hadden we moeilijk gedaan gekregen van ons boekhoudkantoor” merkt Sandro Ardizzone op.

De opvolging van de operationele KPI’s is een andere troef van de EMAsphere-tool. “Net zoals de informatie met betrekking tot het budget, zijn de gegevens die nodig zijn voor de berekening van de activa onder beheer niet afkomstig van het boekhoudsysteem”, verklaart Frédéric Pouchain. “Maar met EMAsphere kunnen we de schommelingen van de activa onder beheer (AuM) en hun prestaties gemakkelijk opvolgen, en dit zowel globaal als per compartiment. We beslissen ook zelf wanneer we de operationele gegevens in het systeem willen injecteren of een analyse van onze activiteiten willen uitvoeren”, benadrukt Frédéric Pouchain

Automatische actualisering van vooraf ingestelde analyserapporten

“EMAsphere is een bijzonder handig hulpmiddel bij onze contacten met de Raad van Bestuur, bankinstellingen of derden. En ook voor het opmaken van ons jaarrapport in het geval van een audit, komt het uitermate goed van pas. De vooraf ingestelde rapporten passen zich automatisch aan en bieden een grafische aanpak die niet alleen doeltreffend is maar ook prettig om mee te werken en naar te kijken” besluit Frédéric Pouchain.

Over WHITESTONE INVESTMENTS

WHITESTONE PARTNERS is de “algemene partner” boven de Luxemburgse SICAV-SIF WHITESTONE INVESTMENTS. Deze vermogenbeheerder richt zich tot families en “ervaren” particulieren. Het minimum beleggingskapitaal is wettelijk vastgesteld op € 125.000. WHITESTONE INVESTMENTS werd in 2012 opgericht door Frédéric Pouchain en Sandro Ardizzone. Hun missie en visie is duidelijk: het financieel vermogen van hun beleggers-aandeelhouders op redelijke wijze en op lange termijn doen aangroeien door de waarde, het risico en de volatiliteit voor hen te beheren. Beide stichters vertegenwoordigen samen meer dan 20 jaar ervaring in het beheer van financiële activa.