Gambit Financial Solutions werd in 2007 opgericht door een handvol wetenschappers die verbonden waren aan het HEC, de Business School van de Universiteit van Luik. Deze spin-off had van bij het begin de ambitie om financieel beleggingsadvies te bieden waarbij de klant centraal staat, iets wat vandaag heel normaal lijkt maar 10 jaar geleden een vrij vernieuwend concept was. De software voor klantprofilering, portefeuille-optimalisatie en risicobeheer die door Gambit Financial Solutions werd ontwikkeld, wordt momenteel gebruikt door tal van Belgische, Zwitserse, Franse en Luxemburgse financiële instellingen. De hoofdzetel van het bedrijf is gevestigd in Luik; het telt een veertigtal werknemers en vier lokale afdelingen in Europa.

Het directieteam van Gambit Financial Solutions komt maandelijks bijeen om de activiteiten, de geconsolideerde situatie, de evolutie van de klantprojecten, de verkoopcijfers en de winstgevendheid van elk project na te gaan” vertelt Séverine Plunus, CFO en mede-oprichtster. Met spreadsheets kregen we nooit een volledig beeld van de evolutie en al zeker niet van de geconsolideerde situatie, en konden we ook moeilijk periodes met elkaar vergelijken” voegt ze er nog aan toe. Bovendien namen de voorbereidende taken veel te veel tijd in beslag: om tabellen op te stellen moesten er boekhoudkundige gegevens en verkoopcijfers worden verzameld en bewerkt met alle gekende risico’s van dien: formules die opeens niet meer blijken te werken, bedragen die niet overeenstemmen met de boekhoudkundige toestand. “Ik stak echt veel te veel tijd in het opstellen van tabellen die ten slotte maar een keer werden gebruikt”, besluit Séverine Plunus.

En dus ging de directie van Gambit Financial Solutions op zoek naar een analyse- en rapporteringstool waarmee ze de huidige situatie en de evolutie ervan gemakkelijk kan vergelijken met zowel de situatie in het verleden als met het vooropgestelde budget.

Een oplossing voor de raad van bestuur

Vermits Gambit Financial Solutions bestaat uit 4 entiteiten, waaronder Birdee, een FinTech dat een robo-advisor platform ontwikkelt voor spaaradvies, wordt de analytische boekhouding voor ieder bedrijf apart gevoerd. Met de boordtabellensoftware van EMAsphere kunnen geconsolideerde weergaves en analyses worden beheerd, zelfs indien de gegevens afkomstig zijn uit boekhoudkundige stelsels van verschillende landen.

Dankzij de EMAsphere-software en dan vooral de prognosemodule ervan, kan Séverine Plunus op een veel snellere en efficiëntere manier te werk gaan bij de voorbereiding van de resultaten die aan de raad van bestuur moeten worden voorgelegd. De tool laat haar niet alleen toe om het risico op fouten drastisch te verminderen, maar het biedt haar ook de mogelijkheid om bij iedere vergadering steeds dezelfde, automatisch geactualiseerde weergave van de financiële situatie voor te leggen.

De prognosemodule, genaamd EMAforecast, wordt vooral gebruikt om de toekomstige evolutie van de KPI’s te analyseren en vooruit te blikken op de situatie aan het einde van het jaar. Het jaarbudget ligt vast, maar de prognoses kunnen ieder kwartaal worden aangepast zodat er tijdig kan worden bijgestuurd en de juiste beslissingen kunnen worden genomen op het juiste moment.

Bovendien is de winst- en verliestabel zo gebruiksvriendelijk dat de automatisch beschikbare cijfergegevens onmiddellijk kunnen worden gebruikt en op een andere manier kunnen worden weergegeven om nieuwe scenario’s en strategieën te ontwikkelen.

Nog dichter bij de werkelijkheid

De verhoogde doeltreffendheid speelt niet alleen op het niveau van de voorbereiding van de raad van bestuur. Ook de berekening en de opvolging van het DSO¹, dat in het vorige boekhoudsysteem van Gambit Financial Solutions nooit correct werd berekend, verloopt nu een stuk gemakkelijker. Deze KPI is heel opvallend aanwezig in EMAsphere; hij wordt niet alleen automatisch berekend in het platform, maar ook visueel zeer duidelijk en bevattelijk weergegeven. Bovendien geeft hij een perfect beeld van de werkelijke bedrijfsactiviteit die op- en neerwaartse trends vertoont. “Dankzij EMAsphere kan ik de behoeften aan bedrijfswerkkapitaal gemakkelijker analyseren en een kredietaanvraag beter documenteren”, bevestigt Séverine Plunus.

Geactualiseerde informatie die altijd online beschikbaar is

Ook de interne communicatie vaart wel bij de online oplossing van EMAsphere. De tijdswinst en de toegenomen doeltreffendheid vertalen zich ook op het gebied van onderlinge communicatie. Bovendien krijgt de CEO veel sneller antwoord op zijn vragen vermits hij het platform direct kan raadplegen wanneer hij, bijvoorbeeld, de situatie van de kasplanning wil nagaan.

Ook de app voor smartphone gaat bijdragen tot betere follow-up. Zowel Séverine als de CEO en de overige directieleden kunnen hun ‘favoriete’ KPI’s selecteren op hun telefoon en de evolutie ervan op ieder gewenst moment opvolgen en vergelijken met een periode in het verleden of met het budget.

En tot slot wenst Séverine Plunus nog de nadruk te leggen op een van de belangrijkste troeven van de tool: “de boordtabellen zijn vooraf ingesteld maar laten ook configuratie op maat toe. Hierdoor kunnen ze gemakkelijk en snel worden opgezet en hebben we geen gedoe meer achteraf”.

Severine-Plunus

 

Séverine Plunus, Administratief en financieel verantwoordelijke

Séverine Plunus behaalde een doctoraat in bedrijfsbeheer en is mede-oprichtster van Gambit Financial Solutions, waar ze aan het hoofd staat van de personeelsdienst en de boekhouding. Ze is gespecialiseerd in risicoprofilering van beleggers. Naast haar directietaken bij Gambit Financial Solutions, doceert ze ook Beleggings- en portefeuillebeheer aan de HEC Business School van de Universiteit van Luik (België). http://gambit-finance.com/

 

 

 

¹DSO (Days Sales Outstanding): het aantal dagen vooraleer het bedrijf de betaling van de klant ontvangt. Het DSO is een van de elementen die gebruikt wordt bij het berekenen van het benodigde werkkapitaal.