KLANTGETUIGENISSEN

« Met EMAsphere kan de accountant het niveau van zijn dienstverlening verder perfectioneren en gemakkelijk nieuwe diensten aanbieden die meer aanleunen bij de behoeften aan begeleiding en analyse die KMO’s hebben. Een kantoor dat EMAsphere aan zijn klanten voorstelt, trekt resoluut de kaart van dienstverlening met extra toegevoegde waarde. »

Luc Janssen, Accountant en Belastingconsulent I.A.B., CEO van Seco & Partner’s Consulting, België

Lees het vervolg…

« Dankzij de EMAsphere-software en dan vooral de prognosemodule ervan, kan ik op een veel snellere en efficiëntere manier te werk gaan bij de voorbereiding van de resultaten die aan de raad van bestuur moeten worden voorgelegd. De tool laat haar niet alleen toe om het risico op fouten drastisch te verminderen, maar het biedt haar ook de mogelijkheid om bij iedere vergadering steeds dezelfde, automatisch geactualiseerde weergave van de financiële situatie voor te leggen..»

Séverine Plunus, Administratief en financieel verantwoordelijke en mede-oprichtster van Gambit Financial Solutions

Lees het vervolg…

« Wij zijn ervan overtuigd dat boekhoudkundige gegevens en de ratio’s die hieruit voortvloeien, een essentieel analyse-instrument zijn voor bedrijfsleiders. Dit is trouwens ook de reden waarom wij onze klanten al sinds jaar en dag boordtabellen aanbieden. De software van EMAsphere sluit volledig aan bij deze filosofie. Bovendien is deze tool zeer gebruiksvriendelijk, zijn de voorgestelde indicatoren relevant en laat het de gebruikers toe om gemakkelijk informatie uit te wisselen. Het is dan ook hét besluitvormingsinstrument bij uitstek voor bedrijven »

Olivier Bottequin, vennoot bij ODB & Associés, Accountant en Belastingconsulent I.A.B., België

Lees het vervolg…

« Een dergelijk sturingsinstrument biedt een grondige kennis van het bedrijf en draagt bij tot het interne besluitvormingsproces. EMAsphere online boordtabellensoftware stelt ons in staat om deze nuttige en noodzakelijke link tussen boekhouding en beheer tot stand te brengen.»

David Millan Mene, Executive Director, Fin & Ops BePark  www.bepark.eu

Lees het vervolg…

« Op dit moment begeleiden we een KMO die zijn aanwervingsbeleid wil afstemmen op zijn businessmodel en vijfjarenplan, dat hij opgesteld en gebudgetteerd heeft aan de hand van de Forecast-module van de EMAsphere-software. De doeltreffendheid van de EMAsphere-software wordt nog versterkt door de expertise van Cabexco Proactive die financiële en operationele gegevens omvormt tot concreet bedrijfsadvies. »

Olivier Murru & Paolo Crea, medezaakvoerders van Cabexco Proactive, Luxemburg

Lees meer

« Het voordeel van een goede boordtabel, moet eerst en vooral inzicht bieden in de inkomstenstructuur van een bedrijf. Dat geldt zeker voor een startup. Die MOET gewoon weten waar zijn profijt vandaan komen. Als een startende onderneming haar evolutie in de juiste richting wil sturen, moet ze snel weten welke klanten het meeste opbrengen en welke activiteiten de grootste winstmarge opleveren. En dat is nu juist wat de EMAsphere-software ons vertelt. »

Dave White, CEO en medeoprichter van OneAston, Singapore

Lees meer …