KLANTGETUIGENISSEN

« Vandelanotte gaat de applicatie van EMAsphere gebruiken in drie van haar acht afdelingen. De tool wordt eerst ingezet in de afdeling die zich toelegt op het boekhoudkundig beheer en de boekhoudkundige opvolging van cliënten. Een tweede activiteitspoot die de EMAsphere-software gaat gebruiken als beheerinstrument is de afdeling die ondersteuning en begeleiding biedt aan KMO’s. Tot slot is de EMAsphere-software ook een handig instrument voor de afdeling Corporate Finance die hiermee beschikt over een online tool waarmee ze gedetailleerde analyses kunnen uitvoeren die noodzakelijk zijn bij fusies en overnames (M&A). »

Lees het vervolg…

« Waarom EMAsphere? De tool slaagt erin om heel snel de juiste gegevens te etaleren en dankzij de gebruiksvriendelijkheid van het programma kunnen we hier ook vlot en efficiënt mee werken. Bovendien springt EMAsphere er met zijn prijs-kwaliteit-verhouding absoluut bovenuit ! »

Tim Van der Valk, zaakvoerder van Van der Valk Hotel Beveren, België

Lees het vervolg…

«Wij gebruiken het graag om prognoses te berekenen en als voorbereiding op de bestuursvergaderingen. Naast een aantal interessante vooropgestelde indicatoren bestaat de mogelijkheid om je cijfers in een gepersonaliseerd overzicht te gieten.»

Claudia De Moor, Vosschemie Benelux zaakvoerder, België

Lees het vervolg…

« Wij zien nog te vaak dat ondernemers zelf niet bezig zijn met hun financiële data maar steeds wachten op een onderhoud met hun accountant. Vaak is het dan al te laat! In EMAsphere hebben we de mogelijkheid om alle informatie samen met de accountant te analyseren. Op die manier kan er veel sneller geschakeld worden. »

Tom Merckx, Managing Partner & Product Specialist, EVATO, België

Lees het vervolg…

« Dankzij de EMAsphere-software en dan vooral de prognosemodule ervan, kan ik op een veel snellere en efficiëntere manier te werk gaan bij de voorbereiding van de resultaten die aan de raad van bestuur moeten worden voorgelegd. De tool laat haar niet alleen toe om het risico op fouten drastisch te verminderen, maar het biedt haar ook de mogelijkheid om bij iedere vergadering steeds dezelfde, automatisch geactualiseerde weergave van de financiële situatie voor te leggen.»

Séverine Plunus, Administratief en financieel verantwoordelijke en mede-oprichtster van Gambit Financial Solutions

Lees het vervolg…

« Een dergelijk sturingsinstrument biedt een grondige kennis van het bedrijf en draagt bij tot het interne besluitvormingsproces. EMAsphere online boordtabellensoftware stelt ons in staat om deze nuttige en noodzakelijke link tussen boekhouding en beheer tot stand te brengen.»

David Millan Mene, Executive Director, Fin & Ops BePark  www.bepark.eu

Lees het vervolg…

« Op dit moment begeleiden we een KMO die zijn aanwervingsbeleid wil afstemmen op zijn businessmodel en vijfjarenplan, dat hij opgesteld en gebudgetteerd heeft aan de hand van de Forecast-module van de EMAsphere-software. De doeltreffendheid van de EMAsphere-software wordt nog versterkt door de expertise van Cabexco Proactive die financiële en operationele gegevens omvormt tot concreet bedrijfsadvies. »

Olivier Murru & Paolo Crea, medezaakvoerders van Cabexco Proactive, Luxemburg

Lees meer

« Het voordeel van een goede boordtabel, moet eerst en vooral inzicht bieden in de inkomstenstructuur van een bedrijf. Dat geldt zeker voor een startup. Die MOET gewoon weten waar zijn profijt vandaan komen. Als een startende onderneming haar evolutie in de juiste richting wil sturen, moet ze snel weten welke klanten het meeste opbrengen en welke activiteiten de grootste winstmarge opleveren. En dat is nu juist wat de EMAsphere-software ons vertelt. »

Dave White, CEO en medeoprichter van OneAston, Singapore

Lees meer …